Over Bel Canto


De beginjaren

De ontstaansgeschiedenis van de gemengde Zangvereniging Bel Canto begint eigenlijk al in 1931, elf jaar voor de eigenlijke oprichting: mejuffrouw Annie van Hoorn, die als onderwijzeres muzieklessen gaf op de Kerkbuurtschool te Oostzaan, begon een kinderkoor met haar leerlingen. 

 

De schoolverlaters moesten echter van het koor af en omdat vooral heel veel meisjes het leuk vonden te blijven zingen werd in 1933 als aansluiting op het kinderkoor een meisjeskoor in het leven geroepen. Maar de meisjes werden ouder en de zin om te zingen bleef bestaan en daarom ging in 1939 het meisjeskoor officieel over in het dameskoor "Bel Canto". In de jaren daarna - de dames kregen verkering - werd het idee geboren ook mannen toe te laten op het koor. Zo kwam het dat op 2 juni 1942, als eerste operettevereniging in de Zaanstreek, Gemengde Zangvereniging Bel Canto werd opgericht; er werd gerepeteerd bij café Beets. Mejuffrouw Van Hoorn was zelf intussen getrouwd en heette inmiddels mevrouw Roos. Zij stond, met haar man, ook aan de wieg van het Zaans Opera en Operette Orkest, dat eveneens in 1942 werd opgericht, onder andere om de voorstellingen van Bel Canto te kunnen begeleiden. Mevrouw Roos bleef dirigent van Bel Canto, met een korte onderbreking rond 1960, tot 1967. 

 

In 1957 werd het eerste Bel Canto Kinderkoor opgericht. In een mum van tijd sloten zich meer dan honderd kinderen aan! Maar ondanks het grote aantal leden of misschien juist daardoor, leed deze afdeling verlies. Dus werd hij na twee producties (in 1959) weer opgeheven. 


Vanaf de jaren '70

De daaropvolgende jaren heeft de vereniging zowel diepte- als ook vele hoogtepunten gekend. In 1973 werd dorpshuis De Greep geopend, waar tot en met 2006 vrijwel alle voorstellingen van Bel Canto werden opgevoerd. In de jaren '70 en '80 was Joop Fransen, een grote naam in 'operetteland', onze vaste dirigent en regisseur. 

 

Eind jaren '70 ontstond er een nieuw initiatief voor een jeugdkoor en in 1980 beschikt Bel Canto daar dan ook weer over. Een dirigent werd gevonden in Ties Paulissen, en Cees Biere nam de regie voor zijn rekening. Na drie jaar werden zij echter alweer opgevolgd door Joop Weerstand (dirigent) en John Lust (regisseur).


Vanaf de jaren '90

Op het feest ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Bel Canto in 1992 zongen een aantal oud-leden van het operettekoor liederen uit de allereerste operette die Bel Canto ooit opvoerde: "De graaf van Luxemburg". Het zingen beviel de oud-leden zo goed dat het idee ontstond om daarmee door te gaan, en een koor te vormen. Zo werd in 1992 met 23 leden het Bel Canto Seniorenkoor opgericht. Joop Weerstand (die al dirigent was van het jeugdkoor) zou ook dit koor gaan leiden.

 

In 1992 nam Joop Fransen afscheid als regisseur van het operettekoor.  John Lust, die al regisseur was van het jeugdkoor, nam het stokje van hem over.


Vanaf de jaren '00

In 2000 nam Joop Weerstand afscheid van het jeugdkoor. De nieuwe dirigente werd Sinta Wullur. In 2005 volgde Marjo Bosch, vaste soliste bij het operettekoor, Joop Weerstand op als dirigent van het seniorenkoor.

 

Op initiatief van een groep operette- en bestuursleden zag in 2000 de musicalgroep het licht. Onder leiding van Wim Noteboom en John Lust werd in 2002 de eerste productie gespeeld: een compilatievoorstelling met hoogtepunten uit het musical-repertoire. Vanaf 2003 was Ellen Verburgt de vaste dirigente van de musicalgroep.

 

In 2006 werd op initiatief van een groep Oostzaanse dames het eerste Bel Canto Popkoor opgericht. Met Sinta Wullur als dirigente werden de eerste schreden gezet. 

 

In 2007 werd het nieuwe centrumplan van Oostzaan geopend, compleet met theater (zonder orkestbak, maar dat is een ander verhaal). Het complex kreeg de naam: "Dorpscentrum De KunstGreep". In januari 2007 opende Bel Canto het theater met de voorstelling "Barbe-bleue" van Jacques Offenbach. Sindsdien vinden al onze voorstellingen plaats in De KunstGreep.

 

In 2008 nam Sinta Wullur afscheid van Bel Canto. Na verschillende dirigenten is tegenwoordig Loek Halverstad de vaste koorleider van het popkoor voor dames. Ook bij het jeugdkoor nam Sinta Wullur afscheid. Frank Geisink, die al repetitor van het jeugdkoor was, werd de nieuwe dirigent.


Vanaf de jaren '10

In 2010 werd Ellen Verburgt als dirigente van de musicalgroep opgevolgd door Roun Zieverink. Twee jaar later werd Loek Halverstad muzikaal leider van dit koor. Loek was daarvoor jarenlang solist geweest in verschillende musicals. Een vergelijkbare stap zette Frank Geisink. Hij nam, na jaren rollen te hebben gespeeld (met in 2011 een nominatie voor een Amateur Musical Award in de categorie Beste Mannelijke Hoofdrol), in 2016 de baton over van Loek Halverstad die inmiddels weer rollen speelt. Na 4 geslaagde producties, waaronder het door hemzelf geschreven Claes Compaen, werd het stokje overgedragen aan Joke van de Bunt, die inmiddels weer is vervangen door de huidige muzikaal leider, Lars van der Meer.

 

In 2018 werd bekend dat het Concert in Kerstsfeer, door Bel Canto jarenlang uitgevoerd in de Oostzaanse Grote N.H. Kerk, vanaf 2018 jaarlijks in Theater de KunstGreep gegeven zal worden. Deze concerten vinden met groot succes plaats.

 

De vereniging bestaat op dit moment uit vijf afdelingen: een operettekoor, een musicalgroep, een jeugdkoor, een seniorenkoor en een popkoor voor vrouwen. Bel Canto is in deze vorm de grootste zangvereniging van Nederland. Dat had Annie van Hoorn niet kunnen bevroeden toen ze in 1931 haar kinderkoortje begon...