over het operettekoor

De ontstaansgeschiedenis van de gemengde Zangvereniging Bel Canto begint eigenlijk al in 1931, elf jaar voor de eigenlijke oprichting: mejuffrouw Annie van Hoorn, die als onderwijzeres muzieklessen gaf op de Kerkbuurtschool te Oostzaan, begon een kinderkoor met haar leerlingen. 

 

De schoolverlaters moesten echter van het koor af en omdat vooral heel veel meisjes het leuk vonden te blijven zingen werd in 1933 als aansluiting op het kinderkoor een meisjeskoor in het leven geroepen. Maar de meisjes werden ouder en de zin om te zingen bleef bestaan en daarom ging in 1939 het meisjeskoor officieel over in het dameskoor "Bel Canto". In de jaren daarna - de dames kregen verkering - werd het idee geboren ook mannen toe te laten op het koor. Zo kwam het dat op 2 juni 1942, als eerste operettevereniging in de Zaanstreek, Gemengde Zangvereniging Bel Canto werd opgericht; er werd gerepeteerd bij café Beets. Mejuffrouw Van Hoorn was zelf intussen getrouwd en heette inmiddels mevrouw Roos. Zij stond, met haar man, ook aan de wieg van het Zaans Opera en Operette Orkest, dat eveneens in 1942 werd opgericht, onder andere om de voorstellingen van Bel Canto te kunnen begeleiden. Mevrouw Roos bleef dirigent van Bel Canto, met een korte onderbreking rond 1960, tot 1967. 

 

De daaropvolgende jaren heeft de vereniging zowel diepte- als ook vele hoogtepunten gekend. In 1973 werd dorpshuis De Greep geopend, waar tot en met 2006 vrijwel alle voorstellingen van Bel Canto werden opgevoerd. In de jaren '70 en '80 was Joop Fransen, een grote naam in 'operetteland', onze vaste dirigent regisseur. In 1992 nam John Lust het regie-stokje van hem over. Na de opening van Dorpscentrum De KunstGreep in januari 2007 vinden onze voorstellingen plaats in de theaterzaal aldaar. 
 

Eind jaren '70 ontstond een nieuw initiatief en sinds 1980 is er binnen de vereniging ook een jeugdkoor actief. Inmiddels bestaat de vereniging uit vijf afdelingen omdat er ook nog een seniorenkoor, een musicalgroep en een  popkoor voor vrouwen zijn bijgekomen. Bel Canto is in deze vorm de grootste zangvereniging van Nederland. Dat had Annie van Hoorn niet kunnen bevroeden toen ze in 1931 haar kinderkoortje begon... 

 

Regisseurs (vanaf 1942): Joop Fransen (jaren '70/'80), John Lust (1992-heden).

Dirigenten (vanaf 1942): Annie Roos (1942-1967), Joop Fransen, Wim Noteboom (jaren 90- 2022), Frank Geisink (2023 - heden)