Seniorenkoor

Het seniorenkoor is ontstaan door een spontaan samenkomen van oud-leden van het operettekoor. Op het feest t.g.v. het 50-jarig jubileum van Bel Canto in 1992 zongen zij liederen uit de allereerste operette die Bel Canto opvoerde: "DE GRAAF VAN LUXEMBURG". Ook de solist van het eerste uur, Klaas Rep, gaf acte de présence en zong het hoogste lied: “Volk van Parijs, ik groet u zeer!”

Het zingen beviel de oud-leden zo goed dat het idee ontstond om door te gaan en een koor te vormen. Zo werd in 1992 met 23 leden het Seniorenkoor gestart. Joop Weerstand (die al muzikaal leider was van het jeugdkoor) werd de dirigent en Gré Keijzer-Betlem nam de organisatorische kant op zich.

 

Het koor treedt sindsdien op in bejaardentehuizen en buurthuizen, op 4 en 5 mei-concerten, en op de Dag van de Ouderen. Hoogtepunt is het jaarlijkse kerstconcert dat traditioneel samen met het jeugdoor en popkoor wordt verzorgd.

 

In 2005 stopte Joop Weerstand als dirigent. Een opvolger werd gevonden in Marjo Bosch. Zij zingt al sinds jaar en dag als soliste bij het operettekoor van Bel Canto. Het koor bestaat momenteel uit ongeveer 50 leden, die iedere donderdagmiddag repeteren in het IJsclubgebouw te Oostzaan. Wilt u met ons meezingen? U bent van harte welkom!


Concert in Kerstsfeer

Zoals ieder jaar verleent het Seniorenkoor in december haar medewerking aan het traditionele Concert in kerstsfeer van Bel Canto Oostzaan. De twee concerten worden gebracht in de Grote Kerk van Oostzaan in samenwerking met het Popkoor en het Jeugdkoor.

 

Allerhande repertoire komt voorbij. Een perfecte avond om heerlijk in de kerstsfeer te komen...

 

Klik voor meer informatie op de afbeelding.

dirigente

Marjo Bosch


Repetitie

Wij repeteren iedere donderdag van 13:45 tot 15:45 uur in het IJsclubgebouw te Oostzaan.